Antic hospital de la confraria dels Pobres de Jesucrist. Cal destacar-ne l'església amb arcs diafragma i coberta de fusta. L'hospital és de dues plantes amb un bell c1austre central, compost per arcs de fina traça i que, a l'igual que els finestrals de la façana, són del gòtic prismàtic, afegits durant les reformes del segle XVI. Actualment és l'Arxiu Històric Comarcal de Montblanc.