En el segle XIII els jueus s'establiren a Montblanc i formaren llur barri o Call amb sinagoga, portal a la muralla i cementiri propi. Actualment només en resta aquest carrer.