És l'edifici més destacat de la plaça Major. construït en diverses fases. En el s.XVl l'ocupà la família Desclergue, algun deis quals arribà a veguer. S'amplià el cos porxat de la plaça, amb l'escut nobiliari a la façana. La galeria superior és posterior.