Segons la tradició, el fundà la princesa grega Irene Làscaris. Regentat per monges c1arisses, s'hi venera la imatge de la Mare de Déu de la Serra, patrona de la vila, talla d'alabastre policromat. gòtica-bizantina. S'hi conserva l'antiga Creu Verda.