La portalada és de tradició romànica, senzilla i austera. L'interior és obra deis segles XIV-XV, d'una sola nau amb capelles als contraforts i coberta amb enteixinat policromat sobre arcs diafragma. Se celebraren Corts Generals de Catalunya els anys 1307, presidides per Jaume II, i entre 1370 i 1371, presidides per Pere III.