És l'edifici civil més important de la vila, amb una façana de belles proporcions i delicats finestrals tripartits. Els Alenyà foren uns deis grans protectors de la vila i el seu escut es troba en molts deis monuments religiosos. Actualment és la seu del Consell Comarcal.