Fou l'estatge del representant militar del rei a partir de l'abandonament de l'antic castell del Pla. És un monument de construcció cúbica i, en un principi, era aïllada. Fou presó de la vila al segle XIX.