Es creu que era la residència deis monarques catalans. Actualment és un habitatge i les moltes obres fetes han mutilat la seva façana i modificat el perímetre original.