Es construí en el camí ral, sobre el riu Francolí, en fundar-se la vila. La part alta s'ha refet diverses vegades, a causa de les riuades, però manté l'estructura romànica deis pilars-contraforts, cos central i arcs. L'any 1966 es reconstruí l'ull de la banda nord (volat en la Guerra Civil).