Construït en temps del rei Pere el Cerimoniós, a partir de l'any 1366. Es l'obra militar medieval més important de tot Catalunya. Té un perímetre de 1500 metres, amb 31 torres, dues torres-portal, muralla amb merlets i pas de ronda.
El clos es divideix en quatre trams amb lIur denominació: a migdia, la Muralla de Sant Francesc; a ponent la Muralla de Sant Jordi; al nord, el Baluard de Santa Anna i a llevant, la Muralla de Santa Tecla. Els portals de Sant Francesc i de Sant Antoni, al costat de Ilurs torres als extrems del carrer Major. foren enderrocats en el segle XIX. Aquest darrer, però, ha estat reconstruït.