Situada en un angle de la muralla. És l'única amb planta pentagonal.