És la única construïda per les quatre cares, matacà de defensa, graonada de pedra fins la primera planta. Té portal amb galze per a porta de rastell.