És un deis més ben conservats, amb tres pisos i porta de rastell. La llegenda diu que és on Sant Jordi mata el drac.