L'any 1979, en restaurar la façana, es descobrí la primitiva estructura i un finestral de començament del gòtic. La porta d'entrada, el balcó i la galeria superior són afegits deis segles XVII-XVIII. Es la seu de l'Ajuntament.
Altres punts d'interès de la plaça Major són: Font Major. Construcció monumental iniciada el segle XVIII i finalitzada l'any 1804, rematada amb frontó motllurat i escut d'Espanya de grans dimensions.
Porxos de Cal Malet. Anomenat Repès de l'Ajuntament o Pallol, destinat a les mesures oficials de la vila, amb les Quarteres de pedra per mesurar el gra.